آخرین خبر/ رییس جمهور هشدار داد غارت به تیراندازی منجر خواهد شد