آخرین خبر/ متخصصان هشدار دادند: قرنطینه های محلی بیشتر در راه است