آخرین خبر/ ایران پیشنهاد فروش نفت به لیره را تکرار کرد
کاملا آشکار است که کشورهای عربی خلیج فارس که لبنان درهای شان را برای گرفتن کمک زده به سقف آمریکا التزام دارند. با وجود صحبت های مثبتی که سرتیپ عباس ابراهیم از قطری ها و کویتی ها شنید اما اطلاعات تاکید دارند که انتظار لبنانی ها زیاد است و بیشترین چیزی که آن ها به لبنان ارائه خواهند کرد کمک های موردی انسانی برای جلوگیری از فروپاشی است و از سپرده گذاری خبری نیست.
با سخن آشکار جمهوری اسلامی ایران بر آمادگی اش برای تبادل تجاری با لبنان با پول محلی تاکید کرد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در فوریه 2011 هنگام سفر به بیروت به جبران باسیل وزیر خارجه لبنان تاکید کرده بود که ایران آماده تبادل تجاری با لیره لبنانی است.


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید