مهر/ مرکز تحقیقات ژنتیک و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی جهت ارتقای علمی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حوزه‌های مختلف علوم زیستی، کارگاه آموزشی با موضوع‌های گوناگون برگزار می‌کند.
این دوره‌های علمی که تحت نظارت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بوده و در روزهای ۱۸ تا ۲۲ خردادماه سال ۹۸ در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار خواهد شد.
این دوره‌ها با موضوع‌های مختلف و تاریخ‌های مشخص شده برگزار می‌شوند:

آنالیز پیوستگی ژنی در تاریخ ۱۸ خردادماه ۹۸
آشنایی با تکنیک و کاربردهای Array CGH در تاریخ ۱۹ خردادماه ۹۸
آشنایی با تکنیک و کاربردهای Fish در تاریخ ۱۹ خردادماه ۹۸

آنالیز داده‌های Whole Exome Sequencing در تاریخ ۲۰ خردادماه ۹۸
آشنایی با مفاهیم ویرایش ژنی با تکنیک CRISPR/ Cas - در تاریخ ۲۱ خردادماه ۹۸

آشنایی با مدل آزمایشگاهی Drosophila Melanogaster - در تاریخ ۲۲ خردادماه ۹۸
دبیرخانه این کارگاه آموزشی در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مستقر است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید