مهر/ در مطالعه‌ای جدید که در مجله EMBO به چاپ رسیده است، محققان گزارش کرده اند که سطح نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید (NAD) با افزایش سن در هیپوکامپ موش که ناحیه مربوط به عملکرد شناختی در مغز است، کاهش می‌یابد.
در ادامه محققین تکنیک‌های ژنتیکی را برای یافتن این امر انجام دادند که زمانی که ساخت NAD در سلول‌های بنیادی عصبی بالغ مغز موش خاموش می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد.
سلول‌های بنیادی عصبی از نظر متابولیکی پر هزینه هستند و می‌توان انتظار داشت که آنها به از دست دادن منبع انرژی آسیب پذیر باشند.
منابع انرژی مانند گلوکز نیز برای این سلول‌های بنیادی عصبی وجود دارند اما به نظر می‌رسد که این سلول‌ها بیش از همه به NAD حساس باشند، ولی منبع تأمین NAD هنوز به خوبی مورد شناسایی قرار نگرفته است.
مسیر با ویتامین B نیکوتین آمید شروع می‌شود. سلول‌های نیکوتین آمید رژیمی را می‌گیرند که این امر با کمک پروتئینی به نام Nampt اتفاق می‌افتد و در ادامه NMN و در نهایت NAD را می‌سازند.

حذف Nampt از سلول‌های بنیادی عصبی موجب شد که تغییرات قابل توجه متعددی اتفاق بیافتد. سطح NAD سقوط کرد و سلول‌های بنیادی عصبی تقسیم شأن را متوقف کردند. آنها خود نوزایی شأن را متوقف کردند و قادر به تولید سلول‌های عایق کننده آکسون ها نبودند.
به همیندلیل انتقال سیگنال‌ها آهسته شده و در نتیجه عملکرد مغزی مختل شد.

بررسی‌های جانوری نشان داد که می‌توان با تغذیه موش‌هایی که Nampt در آنها از دست رفته است با NMN به عنوان یکی از مولکول‌های موجود در زنجیره تولید NAD، مانع از دست رفتن عملکرد سلول‌های بنیادی عصبی شد.
این موش‌ها NMN را به مدت ۱۲ ماه در آب آشامیدنی شأن دریافت کردند و استفاده از دوز بالای این ماده موجب نجات و حفظ سلول‌های بنیادی عصبی در موش‌های پیر شد. به عقیده محققین می‌توان با آزمایش بیشتر و تست دستاوردهای این مطالعه در کارآزمایی های بالینی، استفاده از NMN‌را به عنوان یک مکمل غذایی برای حفظ عملکرد شناختی انسان در بیماری‌هایی مانند زوال عقل(dementia) یا آلزایمر توصیه کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید