باشگاه خبرنگاران/ کارشناسان اعلام کرده‌اند ماهواره مخصوص شناسایی سیاره‌های فراخورشیدی به نام CHEOPS متعلق به آژانس فضایی اتحادیه اروپا، ESA در آستانه پرتاب به فضا قرار دارد.
در ساخت این ماهواره شکارچی سیاره‌های فراخورشیدی از فناوری‌های پیشرفته استفاده شده است؛ پرتاب این ماهواره در پاییز امسال از گویان کشور فرانسه با استفاده از نوعی موشک سایوز که به وسیله شرکتی با ماهیت فرانسوی (Arianespace) ساخته شده؛ انجام خواهد شد.
ماهواره جست وجو گر CHEOPS به مطالعه بر روی سیاره‌های میزبان به ویژه سیاره‌هایی که ابعادی مشابه زمین تا سیاره نپتون دارند می‌پردازد و این ماهواره افزون بر سیاره‌های فراخورشیدی به مطالعه خورشید آن سیاره‌ها نیز می‌پردازد و میزان درخشندگی ستاره‌ها را بررسی خواهد کرد.

به گفته کارشناسان طول بازه مفید ماموریت این ماهواره حداقل سه سال و نیم خواهد بود؛ هزینه ساخت این ماهواره و ماموریت آن حدود ۵۰ میلیون یورو شده است.

افزون بر کاوشگر سیاره‌های فراخورشیدی CHEOPS آژانس فضایی اتحادیه اروپا طرح‌های فضایی دیگری نیز در دست اجرا دارد از جمله PLATO -Planetary Transits and Oscillations of Stars که راه‌اندازی آن درسال ۲۰۲۶ انجام خواهد شد؛ این ماهواره برای شناسایی و کشف سیاره‌های فراخورشیدی با پوشش سنگی ساخته شده است و یکی از اهداف پرتابی آن، شناسایی حیات فرازمینی است.


طرح پژوهشی فضایی دیگر ESA-the Atmospheric Remote‐sensing Infrared Exoplanet Large‐survey spacecraft به اختصار ARIEL نام دارد که درسال ۲۰۲۸ به فضا پرتاب خواهد شد؛ این ماهواره فضایی برای شناسایی ستاره‌های سیاره‌های فراخورشیدی مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

یکی از پروژه‌های فضایی دیگر آژانس فضایی اتحادیه اروپا، سفینه فضایی گایا Gaia است که درسال ۲۰۱۳ به فضا پرتاب شد تا به تهیه نقشه سه بعدی از کهکشان راه شیری بپردازد. این ماهواره فضایی همچنین تا کنون به شناسایی و رصد سیاره‌های فراخورشیدی نیز پرداخته است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید