آخرین خبر/ نوعی پارچه از پلاستیک ابداع شده که رشته هایی از آن آویزان است. این رشته ها با حرکت یا ارتعاش تکان می خورند و الکتریسیته تولید می کنند. یک استارت آپ انگلیسی با استفاده از صنعت نساجی، الکتریسیته ناشی از حرکت باد را در تونل‌های مترو جمع آوری می‌کند. فناوری این شرکت که Moya Power نام دارد با استفاده از نوعی پارچه‌های پلاستیکی در واکنش به حرکت، الکتریسته تولید می‌کند.رشته‌های آویزان از این پارچه در واکنش به هر نوع حرکت یا ارتعاشی تکان می‌خورد. این شرکت تاکنون شبکه ای از پارچه‌های عجیب خود را در تونل‌های مترو نصب کرده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید