آخرین خبر/ این ویدئوی علمی جالب گوشه ای از شگفتی های نیروهای مغناطیسی را نشان می دهد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید