آخرین خبر/ رضا کیانی پور در برنامه فرمول یک از رفتارهایی که در این سال ها امید را در دل المپیادی ها خشکانده میگوید
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید