ایرنا/ شرکت فضایی اسپیس ایکس پنجمین مجموعه ماهواره‌های استارلینک خود را با موفقیت پرتاب کرد اما مرحله اول موشک فالکون ۹ نتوانست سکوی شناور فرود خود را پیدا کند و در دریا سقوط کرد.
اسپیس ایکس روز دوشنبه ساعت ۱۰:۰۵ صبح به وقت منطقه زمانی شرقی، پنجمین مجموعه از ماهواره های استارلینک خود را به کمک راکت فالکون ۹ به فضا پرتاب کرد اما متأسفانه نتوانست بوستر این راکت را مهار کند. بوستر راکت فالکون ۹ قرار بود حدود هشت دقیقه و ۲۴ ثانیه پس از پرتاب بر روی کشتی این شرکت با نام Of Course I Still Love You فرود بیاید، ولی با گذر از کنار این کشتی در آب سقوط کرد.
تقریبا در چهار سال گذشته این اولین بار است که چنین اتفاقی افتاده است. آخرین بار در ژوئن ۲۰۱۶، بوستر فالکون ۹ نتوانست بر روی این کشتی بدون سرنشین اسپیس ایکس فرود آید. همچنین این شرکت هسته مرکزی راکت «فالکون هوی» سه هسته ای را دو بار در سه پرتاب اول این موشک از دست داده است. بوستر فالکون ۹ دسامبر ۲۰۱۸ نیز نتوانست بر روی سکوی فرود خود بنشیند و در دریا سقوط کرد.

اجرای موفق فرودهای اسپیس ایکس باعث پیشرفت های اقتصادی این شرکت شده است. هرچه این شرکت مراحل راکت بیشتری را بازیابی کند، بیشتر می تواند از آنها برای پروازهای آتی خود استفاده کند. (برای مثال این بوستر روز دوشنبه چهارمین پرواز خود را انجام داد). استفاده مجدد از راکت ها، در واقع روشی برای کم کردن هزینه های گزاف سفر به فضا محسوب می شود. نه تنها شرکت اسپیس ایکس در گرفتن و استفاده مجدد از مراحل موشکی خود بسیار خوب عمل کرده است ، بلکه این کار را سریعتر از همیشه انجام می دهد.

هنوز مشخص نیست که در تلاش روز دوشنبه برای فرود این راکت چه اتفاقی افتاده است؛ تنها ستونی از دود در کنار کشتی بدون سرنشین اسپیس ایکس مشاهده شد که نشان می دهد بوستر فالکون ۹ این سکو را پیدا نکرد و با فاصله زیادی از کشتی در دریا سقوط کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید