مجله ایلیاد/ ممکن است پیش آمده باشد که بدون دربازکن به مشکل برخورده باشید. مشکلی نیست: شما می‌توانید به راحتی در قوطی‌های کنسرو را باز کنید. می‌توانید با استفاده از یک قاشق، یک چاقوی سرآشپز، یک چاقوی جیبی یا یک سنگ در کنسرو یا قوطی را بدون آلوده کردن موادغذایی داخل آن باز کنید. پس از تنها چند دقیقه تلاش، شما می‌توانید به هدف‌تان دست یابید.

استفاده از چاقوی جیبی یا آشپزخانه
قوطی را روی یک سطح پایدار قرار دهید
یک میز در ارتفاع ایده‌آل پیدا کنید.قوطی را روی آن قرار دهید. دست‌تان را روی قوطی قرار دهید تا بتوانید به راحتی به آن دسترسی داشته باشید.

نوک چاقو را روی لبه‌ی داخلی در قرار دهید
چاقو را طوری نگه دارید که عمودی باشد، نه زاویه‌دار. دست‌تان را طوری قرار دهید که در صورت لغزش آسیب نبیند. قسمت پشت دست شما باید رو به بالا باشد.
• اطمینان حاصل کنید که چاقو کاملاً وارد قوطی شده و در جای خود قفل شده است و بدین ترتیب نمی‌لغزد.
• این روش همچنین با یک قلم یا یک جسم نازک و محکم دیگر شبیه به چاقوی جیبی قابل انجام است.

به آرامی با پشت دست به چاقو ضربه بزنید
از دست دوم خود برای ضربه زدن به چاقو استفاده کنید. این حرکت نرم و صاف باعث می‌شود که نوک چاقو در قوطی را سوراخ کند.

چاقو را بردارید و سوراخ جدیدی ایجاد کنید
نوک چاقو را چند سانتی‌متر روی آن قرار دهید و تکنیک را تکرار کنید تا دوباره قوطی را سوراخ کنید.

ادامه دهید تا کل اطراف قوطی سوراخ شود
مانند در بازکن قوطی، کل دور تا دور قوطی را سوراخ کنید. حالا درب باید شل شود. سپس نوک چاقو را به یکی از سوراخ‌ها وارد کنید و در آن را به آرامی بکشید.
• در صورت لزوم، از چاقوی کوچکتر برای بریدن قسمت‌های متصل شده در استفاده کنید.

با استفاده از یک قاشق


قوطی را روی یک سطح پایدار قرار دهید
در حالی که قاشق را با دست دیگر خود نگه داشته‌اید، با دست دیگر قوطی را محکم نگه دارید.

نوک قاشق را در مقابل لبه داخلی در قوطی قرار دهید
در قوطی دارای لبه بلند است. شما باید قاشق را به یک نقطه در امتداد قسمت داخلی این لبه قرار دهید. قاشق را طوری نگه دارید که قسمت داخلی قاشق به طرف در قوطی باشد. برای این روش به یک قاشق فلزی احتیاج دارید.

نوک قاشق را به عقب و جلو فشار دهید
آن را روی یک ناحیه‌ی کوچک، دقیقا کنار لبه‌ی قوطی فشار دهید. اصطکاک ناشی از جلو و عقب کردن قاشق، باعث نازک شدن در قوطی می‌شود. ادامه دهید تا زمانی که در سوراخ شود.

دور تا دور قوطی ادامه دهید
قاشق را دورتا دور قوطی حرکت دهید تا زمانی که کل قوطی را دور بزنید. حالا درب باید شل شود. قوطی را به صورت وارونه نیندازید، زیرا ممکن است غذای شما بیرون بریزد.

در را باز کنید
قاشق را زیر لبه‌ی در اهرم کنید. در را به سمت بالا فشار دهید تا در بیرون بیاید. آن را با دقت بلند کنید تا مواد غذایی داخل آن دو ریخته نشود.
• لبه‌های در قوطی بسیار تیز و برده خواهد بود، بنابراین مراقب باشید وقتی انگشت خود را به قوطی می‌زنید، انگشتان‌تان را قطع نکنید. در صورت لزوم از آستین یا حوله برای محافظت استفاده کنید.
با استفاده از سنگ یا بتن
یک سنگ صاف یا یک تکه بتنی پیدا کنید
به دنبال یک سنگ با سطح خشن باشید. یک سنگ صاف اصطکاک کافی برای سوراخ کردن در قوطی را ایجاد نمی‌کند. قوطی را وارونه در مقابل سنگ قرار دهید. قرار دادن آن به صورت وارونه به شما امکان می‌دهد تا مهر و موم را که در قسمت بالای قوطی قرار دارد بشکنید.

قوطی را روی سنگ مالش دهید
برای ایجاد اصطکاک بین سنگ و قوطی از یک حرکت رفت و برگشتی استفاده کنید. ادامه دهید تا زمانی که رطوبت روی سنگ یا روی در قوطی ظاهر شود.
• با چراغ قوه روی قوطی نور بیندازید تا قوطی را چک کنید. شما می‌خواهید به محض مشاهده رطوبت کار را متوقف کنید. این بدان معنی است که در قوطی به اندازه کافی نازک شده است که از آن نور عبور کند.
• خیلی محکم قوطی را روی سنگ نکشید، زیرا در این صورت ممکن است غذای شما روی سنگ ریخته شود.

برای باز کردن در، از چاقوی جیبی استفاده کنید
لبه‌های قوطی باید به اندازه‌ی کافی نازک باشد تا به شما امکان دهد تیغ را به راحتی در نزدیکی لبه در بکشید. با چاقو فشار دهید تا به آرامی در از قوطی جدا شود. کشیدن درب را تمام کنید، سپس آن را دور بیندازید.
• اگر چاقوی جیب ندارید، از قاشق، چاقوی کره‌خوری یا ابزار دیگری استفاده کنید.
• یا سنگی کوچکی را پیدا کنید که می‌توانید از آن استفاده کنید تا درب قوطی را به سمت داخل بکوبید. این ایده آل نیست، زیرا ممکن است غذای خود را با قطعات کوچک سنگ یا خاک آلوده کنید.
• هنگام بستن درب، دست خود را با آستین یا حوله بپوشانید تا خودتان را قطع نکنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید