ایسنا/ در این شماره خبرهایی درباره مدت زمان مصونیت انسان از ویروس کرونا به وسیله پادتن، احتمال انتقال ویروس کرونا توسط نوعی راسو، کشف حقه جدید زنبورهای عسل برای گل‌دهی زودترِ گیاهان و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم.

مترجم: محمدرضا قاسمی / گوینده: محمد جلایی / تدوینگر: نوید مرسلی