فارس/ الگوریتم هوش مصنوعی دانشگاه ام آی تی، به صورت لحظه به لحظه می تواند اشخاص را ردگیری کند و جلوی گم شدن آنها را بگیرد.
این الگوریتم نه تنها برای شناسایی و یافتن افراد گمشده، بلکه برای یافتن اشیای گم شده نیز قابل استفاده است و کارآیی آن در بررسی های آزمایشی ثابت شده است. الگوریتم مذکور TRAPS (TRansient Attracting Profiles) نام دارد.
این فناوری نوظهور می تواند انقلابی در انجام عملیات های امداد و نجات دریایی به وجود آورد. در طراحی این الگوریتم هوش مصنوعی به متغیرهای متنوعی مانند شرایط آب و هوایی و فعل و انفعالات دریایی توجه شایانی شده است. در واقع ابداع این الگوریتم بر مبنای مدل سازی دقیق از وضعیت دریاها و اقیانوس ها صورت گرفته است. استفاده از این فناوری مبتنی بر به کارگیری دستگاه های ردگیر جی پی اس است.