بیگ بنگ/ اگرچه صوت به همان صورتی که ما دریافت می‌کنیم نمی‌تواند در خلاء فضا وجود داشته باشد، اما دانشمندان با ثبت ضربان پرتو ایکس یک سیاهچاله توانستند صدای این سیاهچاله را شبیه‌سازی کنند.
این صداها داده‌های پرتو ایکس از سیاهچاله GRS 1915 + 105 هستند که محقق ام آی تی «ادوارد مورگان» آنها را به پالس‌های شنیداری تبدیل کرده است.
این سیاهچاله در اطراف خود یک ستاره‌ی همدم دارد. در این سامانه سیاهچاله همچون همدمی سیری ناپذیر شروع به بلعیدن ستاره می‌کند.در این بین هنگامی که مواد وارد سیاهچاله می‌گردند، شروع به چرخش کرده و متعاقب آن میلیون‌ها بار گرم شده و از خود پرتو ایکس تابش می‌کند. این پرتوها در نهایت با سرعتی نزدیک به سرعت نور از دو طرف سیاهچاله بصورت تابش پرتو ایکس به بیرون رانده می‌شوند.
همچنین سیاهچاله‌ها میتوانند بافت اطراف خود را با سرعت فوق‌العاده‌ای بچرخانند. برای مثال سرعت چرخش سیاهچاله GRS 1915+105 بیش از 950 بار در ثانیه می‌باشد. این سیاهچاله در فاصله‌ی 35000 سال نوری از زمین قرار دارد.