همشهری آنلاین/ آیا دانشمندان میتونن از "ب ث ژ "به عنوان یک واکسن موقت تا زمان کشف قطعی واکسن کرونا استفاده کنند ؟