فارس/ تحقیقات جدید تأیید می‌کند که سرما در زمستان گسترش ویروس کرونا را افزایش می‌دهد.

کارشناسان هندوستان دمای تعدادی از کشورها و موارد ویروس کرونای آنها را با یکدیگر مقایسه کردند و دریافتند که کشورهای سردتر معمولاً شیوع ویروس در مقیاس بزرگتر را شاهد بوده‌اند.
پژوهشگران تأکید می‌کنند، تابستان مناسب‌ترین فصل و زمان برای مبارزه با همه گیری بیماری کووید ۱۹ است.
محققان هند رابطه بین میانگین دمای یک کشور و تعداد موارد COVID-۱۹ آن را مورد بررسی قرار دادند؛ آنها ارتباط قابل توجهی بین کشورهایی با دمای سردتر و شیوع ویروس مسری کرونا در مقیاس بزرگتر پیدا کردند.
محققان هندی داده‌های مربوط به این پژوهش را از اواخر مارس تا اواسط آوریل جمع آوری کرده و درنهایت دریافتند کشورهایی که دارای طول و عرض جغرافیایی بالاتر دارای آب و هوای سردتری هستند، به طور قابل توجهی بیش از سایر کشورها با شیوع بیماری کووید ۱۹ دست و پنجه نرم می‌کنند.

دانشمندان خاطرنشان کردند: همه این مشاهدات حاکی از آن است که دمای پایین ممکن است یک عامل خطر برای افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا باشد.

آنها افزودند: با این حال در حال حاضر این مطالعه قادر به توضیح اینکه چگونه برخی از کشورهای سردسیر با آلودگی بیشتر کرونا مواجه نشده‌اند، نیست و به بررسی‌های بیشتری احتیاج است تا از جزئیات شیوع ویروس کرونا به دست آید.