آخرین خبر/ مستند ایران 20 اشاره به پیشرفت های ایران دارد که برای اولین بار در تاریخ ایران و بعد از انقلاب اتفاق افتاده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید