آخرین خبر/ لحظه هولناک پریدن دو نفر از بالکن در حال سوختن یک آپارتمان ۲۴ طبقه در چین تصویربرداری شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید