خبرآنلاین/حضرات آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی، روحانی، سید سعید حکیم، مکارم شیرازی، نوری همدانی و جعفر سبحانی به پرسش شفقنا درباره پارک کردن خودرو در معابرعمومی و ممانعت افراد پاسخ گفته اند.

متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است:

پرسش: دیده می شود برخی از افراد به دلیل مشکلات ناشی از حجم ترافیک خودروها، مانع از پارک کردن خودرو توسط دیگران در بخشی از معابر عمومی مجاور املاک شخصی خود اعم از محل اسکان یا محل کسب می شوند. نظر به اینکه معابر شهری ولو در مجاورت املاک اشخاص متعلق به عموم مردم می باشد، آیا اقدام و ممانعت این افراد شرعا مجاز است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ، وظیفه شرعی دیگران در مقابل ایگونه افراد چیست؟* حضرت آیت الله العظمی سیستانی: پارک کردن در مکانی که عرفا حریم دیگری است بدون رضایت طرف جایز نیست.

* حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی: کسی که به این مکان «اسبق» بوده، نسبت به آن ذی حق است، مگر این که از نظر عرف آن مکان از توابع و احتیاجات مکان دیگر مثل مغازه محسوب شود به طوری که صاحب مکان نسبت به آن محل، ذی حق محسوب شود، به طور کلی کسی که حق دیگری را رعایت نکند با وجود شرایط، نهی از منکر وی واجب است.

* حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی: پارک کردن در معابر عمومی که موجب سد پیاده رو می باشد جایز نیست ولی چنانچه مزاحمتی نباشد مالکین مجاور حق منع ندارند، با اجتماع شرایط، امر به معروف شود والله العالم.

* حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی: اگر محل مذکور جزء حریم ملک وی محسوب شود به گونه ای که پارک کردن ماشین در آن باعث می شود صاحب ملک نتواند انتفاع کامل از ملک خود ببرد (مثل این که مقابل در پارکینگ وی و یا مغازه وی باشد و پارک ماشین رفت و آمد وی را ناممکن یا مشکل نماید) در این صورت حق ممانعت دارد و گرنه حقی ندارد.

*حضرت آیت الله العظمی سید صادق روحانی: خیر مجاز نیست، چون معابر شهری متعلق و حق عموم مردم است، وظیفه شرعی دیگران اولا نهی از منکر است و ثانیا اقدام بر عمل بر حق عمومی است و باید جلوی تجاوز به حقوق مردم گرفته شود.

* حضرت آیت الله العظمی سید سعید حکیم: این فهم عرفی تاثیری در حکم شرعی ندارد. و فعلا در شهرها چنین حریمی برای منازل و مغازه ها وجودندارد جز در مقابل مغازه که مانع کسب باشد و جلو درب خروج و ورود چه درب گاراژی و چه درب معمولی. و وظیفه افراد ارشاد دیگران است و تاجایی که امکان دارد مدارات و مماشات صورت بگیرد تا دل ها بهم نزدیک تر و مهربان تر شود.

* حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: از قوانین ومقررات حکومت اسلامی تخلف نکنید.

* حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی: لازم است بر اساس مقررات عمل شود.

*حضرت آیت الله العظمی سبحانی: معابر عمومی برای همه شهروندان است و هرکس در بهره گیری از آن سبقت بگیرد اولویت با اوست بنابراین مجاورت املاک شخصی با معابر عمومی مانع از بهره گیری دیگران نمی باشد مگر اینکه مزاحم کار او باشد مانند پارک کردن جلوی درب خانه افراد.