آخرین خبر/ به علت بارش باران و جاری شدن سیل ورودی های شمال شیراز و دروازه قرآن مسدود شد.

در پی بارندگی های شدید سیلاب به شیراز هم رسید و ورودی های شمالی شهر را درگیر کرد. به همین دلیل ورودی های شمالی شیراز بسته شد و تصاویر مخابره شده نشان از هولناک بودن این اتفاق دارد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید