شبکه خبر/ یکی از عوامل تشدید خسارت به منازل در سیل اخیر در چند استان کشور، ساخت و ساز در حریم رودخانه ها بوده است.

در شهرستان دماوند تاکنون هزار مورد ساخت و ساز در بستر رودخانه شناسایی شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید