باشگاه خبرنگاران/ خلبان جوان هنگام فرود در ارتفاعات نتوانست به خوبی هواپیمای شخصی اش را هدایت کند و به شیوه ای خطرناک از حرکت ایستاد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید