تسنیم/ توضیحاتی پیرامون خرافات درباره چپ دست ها در کشورهای دیگر را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید