فارس/ دعوت جوان عراقی از مردم ایران برای حضور در پیاده‌روی اربعین؛«توجه به توطئه‌های آمریکا و سعودی ملعون نکنید. شما روی سر ما و روی چشم ما جا دارید..»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید