صدا و سیما/ مرز چذابه بعد از سه ساعت که به علت ازدهام جمعیت در عراق بسته شده بود در ساعت 14:20 دقیقه برای جمعیت حاضر در پایانه مرزی باز شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید