خراسان/ بر اساس ابلاغیه جدید یک نهاد مسئول به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، مقرر شده با توجه به تغییرات مداوم شرکت ها و اشخاص حقوقی و ضرورت اطلاع از برخی موارد مهم در این خصوص، از ابتدای آذرماه امسال فهرست شرکت ها و موسساتی که اقدام به انحلال می کنند، به سرعت در اختیار نهادهای مربوط قرار گیرد تا آثار قانونی این موضوع در سایر اقدامات مالی و اداری آن ها سریع به روزرسانی شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی