k ٢.٥
١

صدا و سیما/ بازدید داوطلبانه آتش نشانی از وسایل گرمایشی در منازل مسکونی، مهدکودک ها و خانه های سالمندان


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید