فارس/ رئیس قوه قضائیه در خصوص ماده 100 ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: نباید بگذاریم اقدامات سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به ویژه جایی که به قدرت و ثروت پیوند می‌خورد، صورت بگیرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید