آخرین خبر/ رئیس سازمان بهزیستی کشور: برای کسانی که داری خودرو ویژه با پلاک معلولین هستند 40 لیتر سهیمه سوخت مازاد تعلق میگیرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید