آخرین خبر/در پس ماجرای سهمیه بندی طلاق، داستان تلخی وجود دارد، داستانی که می گوید برخی‌ها جیب خود را از پول طلاق پر می کنند.

داستان این ماجرای تاسف برانگیز را در این ویدئو ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید