آخرین خبر/ معاون اسبق وزارت دفاع آمریکا: بعد از ترور سلیمانی، اگر وزیر خارجه آمریکا به بغداد سفر کند و کسی به او تیراندازی کند ما حق اعتراض نخواهیم داشت.
جوزف نای: ترور مقام ارشد کشوری که درحال جنگ با آن نیستیم نقض دستور اجرایی ریاست جمهوری فورد است که این نوع ترورها را منع کرده بود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید