آخرین خبر/ توضیحات مدیر پیش بینی سازمان هواشناسی درباره اوضاع جوی کشور در روزهای آینده را میبینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید