آخرین خبر/ رئیس قوه قضاییه: راهکار حل مشکلات، درون کشور وجود دارد و به دست جوانان این کشور است/ انانی که حل مشکل را در دست بیگانگان میدانند سخت در اشتباه هستند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید