آخرین خبر/ نمکی گفت: ماسک از قبل ذخیره کردیم و نگرانی نداریم.

همچنین برای همه خانواده های قم پکیجی شامل ماسک و مایع ضدعفونی در نظر گرفته شده است و به همه مردم ماسک به صورت رایگان داده می شود.
ترس ایجاده شده در جامعه از کرونا، ترس کاذب است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید