آخرین خبر/ تصویری از جلسه هیئت دولت با رعایت تمهیدات بهداشتی را میبینید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید