آخرین خبر/ چنانچه در خبری خواندید یا شنیدید که می گوید: یک منبع آگاه گفت، یه مقام مسئول گفت، جمعی از دانشمندان گفتند و هر کلیدواژه دیگری که قابلیت راست آزمایی نداشته باشد؛ می توان فهمید آن خبر احتمالا کذب است.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید