آخرین خبر/ تبدیل تهدید به فرصت! می خواهید شکستش دهید پس باید بخوریدش!آشپز خلاق ویتنامی همبرگر های کرونا مانند رو به مشتریان به عنوان پیشنهاد ویژه ارائه می دهد!

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید