صدا و سیما/ بعد از یک ماه آزمایش الهی ، ایران آماده است برای همدلی بیشتر...