آخرین خبر/ بعد از ظهر امروز ساعت ...زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر در عمق 12 کیلومتری زمین مرز استانهای تهران و مازندران (حوالی دماوند) را لرزاند که در تهران هم احساس شد.

علی بیت الهی رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با اکوایران می گوید: زمین لرزه ظهر امروز زلزله اصلی نبوده و در ادامه پس لرزه های زلزله اردیبهشت ماه امسال است.