فارس/ معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از راه اندازی ایستگاه‌های جدید در خط‌ ۶ مترو تا پایان سال خبر داد.

سید مناف هاشمی، معاون شهردار تهران در حاشیه بازدید از مراحل ساخت و بهره‌بردارى از نیمه شمالى خط ٦ مترو تهران اظهارداشت: بیش از ٩٣ تا ٩٥ درصد ساخت این خط پیشرفت داشته و مهمترین مساله در این خط، تامین تجهیزات و تاسیسات مانند پله‌های برقی است.
وى با بیان اینکه ۵ ایستگاه در نیمه جنوبى خط ٦ مترو قبلا به بهره بردارى رسیده است، گفت: این خط از شمال غرب پایتخت (کوهسار) آغاز و در پایان به دولت آباد می‌رسد که بهره بردارى از ٢ ایستگاه دیگر در نیمه جنوبى و ۴ ایستگاه در نیمه شمالى تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.
هاشمى با بیان بر اینکه توسعه مترو به عنوان اولویت نخست مدیریت شهرى مورد تاکید است‌، تصریح کرد: معتقدم از طریق منابع مالى شهرداری تهران، بودجه تخصیص یافته از سوى دولت، فروش اوراق مشارکت و درآمد حاصل از مجتمع‌های ایستگاهى می‌توانیم منابع مورد نیاز توسعه، تکمیل و بهره بردارى از خطوط در دست اجرا را تامین کنیم.

مترو تهران یک پروژه ملى است

همچنین در حاشیه این بازدید مصطفى کاظمى، مشاور و مدیر کل دفتر شهردار تهران با تاکید بر اینکه توسعه مترو به عنوان یکى از مطالبات شهروندان مورد توجه همه ادوار مدیریت شهرى بوده و در این دوره نیز تاکید شهردار تهران توسعه خطوط مترو و تکمیل و بهره بردارى از بخش هاى باقیمانده است، گفت: معتقدم تامین منابع و حمایت نظام بانکى در این بخش بسیار تاثیر گذار است.
مدیر کل دفتر شهردار تهران با بیان اینکه مترو، پروژه شهردارى تهران نیست، تصریح کرد: مترو تهران یک پروژه ملى است که حمایت بخش مهمى از حاکمیت را نیز می‌طلبد.
وى تاکید کرد: معتقدم اگر به توسعه مترو به عنوان یک پروژ شهردارى نگاه شود حتما در مسیر توسعه با چالش هایى مواجهه خواهد بود اما در سایه حمایت دولت به عنوان یک پروژه ملی، بی شک موانع بانکی موجود نیز برطرف خواهد شد.