باشگاه خبرنگاران/ کارشناس کلینیک اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران درباره چگونگی پذیرش بیماران غیر کرونایی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی توضیحاتی داد.

احمدرضا خزاعی، کارشناس کلینیک اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران درباره خدمات بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی به بیماران کرونایی در استان تهران، اظهار کرد: از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا از ۱۱ بیمارستان تأمین اجتماعی در تهران ۱۰ بیمارستان به جز بیمارستان معیری درگیر کرونا شدند.
وی با بیان اینکه از اواسط اسفند ماه وزارت بهداشت پذیرش بیماران اورژانسی را ممنوع کرد، گفت: به همین دلیل بیمارستان معیری را که مرکز تخصصی ارتوپدی است، برای جراحی‌های فوری در نظر گرفتیم.
خزاعی با اشاره به اینکه از اواسط اردیبهشت ماه مجوز انجام جراحی در بیمارستان‌ها صادر شد، افزود: با انجام یک سلسه مراتب و گرفتن تست کرونا، بیماران غیر کرونایی بستری شده و جراحی آن‌ها انجام می‌شود.
کارشناس کلینیک اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران تصریح کرد: این آمادگی را داشتیم که اگر در استان تهران بیماری اوج پیدا کرد تخت ها را افزایش دهیم، اما در برخی از بیمارستان‌ها مانند فیاض بخش و کاشانی مراجعه بیماران کرونایی از سایر بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در استان تهران بیشتر و لواسانی کمتر بوده است.
وی افزود: هزینه درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی رایگان است، اما برای سایر بیمه شدگانی که در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی بستری شدند، وزارت بهداشت مبلغی را به عنوان فرانشیز باید پرداخت کند که البته تا این لحظه مبلغی پرداخت نشده است.
خزاعی خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی با ارائه مستندات بیماران پذیرش شده در مراکز درمانی این سازمان که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هم نبودند، از وزارت بهداشت فرانشیز دریافت خواهد کرد.