نود اقتصادی/ اعتراض مدیرعامل بیمارستان پارس به ارزان بودن نرخ ویزیت پزشک در ایران و مقایسه آن با کشورهای همسایه!

دکتر بهرام معظمی، دبیر هیات مدیره انجمن بیمارستان‌های خصوصی کشور و مدیرعامل بیمارستان پارس در گفتگو با «نود اقتصادی»: ویزیت پزشک در ایران ۳ دلار است، آنوقت در کشوری مثل افغانستان، این رقم ۳۵ دلار است