خبرآنلاین/ در ژاپن نگاه کردن به موبایل حین راه رفتن غیرقانونی می‌شود.

به گزارش دیلی‌میل، اعضای شورای شهر یاماتو در مرکز ژاپن به لایحه ممنوعیت نگاه کردن موبایل حین راه رفتن رای خواهند داد.در مطالعه صورت گرفته میان ۶ هزار عابر نزدیک دو ایستگاه مرکزی شهر، بیش از ۱۲ درصد به موبایل‌ها حین راه رفتن خیره شدند.
گفته شده است افرادی که زیاد به موبایل خیره می‌شوند دچار حوادث بیشتری در مقایسه با سایر عابران می‌شوند.