جماران/ تصاویر منتشر نشده از عزاداری مردم هنگام شنیدن خبر ارتحال امام خمینی(س) در میدان انقلاب تهران را مشاهده کنید.