آخرین خبر/ آمار بیماران کرونایی در استان تهران طی 24 گذشته را از زبان فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت می بینید و می شنوید.