آخرین خبر/ اسماعیلی گفت: پرونده قتل رومینا اشرافی را با قاطعیت رسیدگی خواهیم کرد و این را می گوییم که برای ما نوع جنایت فرقی ندارد و هر کسی مرتکب جنایت و قتل شود ما به پرونده به طور قاطع رسیدگی خواهیم کرد.

در لایحه حفظ کرامت بانوان آورده شده که اگر قتل به گونه ای باشد که متهم قصاص نشود حتما مجازات باید تشدید شود.