مهر/ آمار سالانه ازدواج و طلاق از سال ۵۸ تا ۹۸ در کشور را مشاهده می کنید.