آخرین خبر/ در این ویدئو روند ابتلای ایرانیان با دو کشور اسپانیا و ایتالیا که تقریبا همزمان با ایران درگیر این بیماری شده اند مقایسه شده است.

مقایسه نشان می دهد بر خلاف ایران روند ابتلا در دو کشور اروپایی کاهش چشمگیری داشته است.