ایرنا/ مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از جمع‌آوری حدود هشت هزار معتاد متجاهر در تهران خبر داد و گفت: جمع‌آوری معتادان متجاهر در تهران با توجه به ملاحظات بهداشتی در شرایط کرونایی مانند قدیم نیست و تعداد کمتری جمع‌آوری می‌شوند.

فرید براتی سده روز پنج شنبه افزود: غیر از تهران در هیچ استانی درخصوص ظرفیت پذیرش و نگهداری معتادان متجاهر زن یا مرد، کمبودی نداریم؛ ظرفیت کم برای نگهداری معتادان متجاهر در تهران به دلیل سنگینی کار، گران بودن مسکن و شرایط دیگر است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته تقریبا نزدیک ۹۰ درصد معتادان متجاهر در شهرهای استان تهران جمع آوری و دستگیر و به مراکز ماده ۱۶ هدایت شدند. فقط تعداد معدودی از آنها که زخم باز داشتند یا افراد بالای ۶۵ سال بودند، نتوانستند وارد مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ شوند.
مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: باید توجه داشت در قانون برنامه ششم، شهرداری موظف به همکاری با بهزیستی بود اما این کار تاکنون محقق نشده است. شهرداری در شرایط کرونایی قرار شد پای کار بیایند و مرکزی با ظرفیت ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر در جایی آماده کردند اما در جلسات می گفتند ما تعدادی افراد سالمند و معلول در این مراکز داریم و اگر بهزیستی استان تهران این افراد را بپذیرد ما این مرکز را در اختیار بهزیستی قرار می دهیم.
براتی سده افزود: بهزیستی استان تهران، این افراد را پذیرفت و سالمندان و معلولان را به مراکز بهزیستی تحویل دادند اما متاسفانه مرکزی با ظرفیت مزبور را به ما ندادند که خلاف قانون است. این امر را باید استانداری، شورای شهر و شهرداری و هر نهادی که موظف است پیگیری کند.
وی تصریح کرد: البته آن ظرفیت هم برای ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر بیشتر نیست اما به هرحال مشکل کمبود ظرفیت در تهران داریم.
مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره جمع آوری معتادان متجاهر در میدان های بزرگ تهران نیز گفت: با توجه به وضعیت کرونا طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت، مانند قدیم نیست که دفعتا در طرحی، دو یا سه هزار نفر معتاد در خیابان، دستگیر شوند و به مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ هدایت شوند بلکه قاعدتا این نفرات باید کمتر، با دقت بیشتر و با رعایت ملاحظات بهداشتی جمع آوری شوند.
براتی سده خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر قبلا در اتوبوسی، ۴۰ تا ۸۰ نفر معتاد متجاهر به مراکز بهزیستی تحویل داده می شد، اکنون دیگر اینطور نیست. اکنون گفته می شود که حتما باید ۱۵ نفر و حداکثر ۲۰ نفر بیشتر در اتوبوس نباشد. این مساله امکان اجرای معتادان متجاهر در تهران را مقداری به تاخیر می اندازد اما تاکنون نزدیک به هشت هزار نفر معتاد متجاهر در تهران جمع آوری شدند و به تدریج هم این کار ادامه دارد.