خبرآنلاین/ سقوط درخت غول پیکر روی خودروی در حال حرکت در سن پترزبورگ روسیه را می بینید.